Hài hước

Các bà vợ phải thực sự can đảm mới dám để cho những đức ông chồng này toàn quyền trông con

Mee
Cười bò với những pha trông con "đi vào lòng đất" của các ông bố.
Bố trông con hay con trông bố?
Tự làm quần áo mới cho con.
Ăn lấy sức để trông con.
Ru ngủ bằng game.
Diệu kế để con không bò lung tung.
Có gì đó sai sai...
Chỗ nào túm được là nhấc lên.
Thế cuối cùng cái nôi này là của ai?
"Ông làm bố tôi hơi lâu rồi đấy".
Thi uống không?
Bay lên trên mọi người...
Tui có thật là con đẻ không?
Băng dính không dùng để dính vật mà còn nhiều tác dụng khác.
Dạy con từ thuở còn thơ.