Showbiz

Dispatch: 'Tìm thấy tệp Jim Jones giải thích các đoạn sử dụng sample trong bài mới của SUGA là cố ý'
'Thánh mukbang' Yang Soo Bin mắc ung thư tuyến giáp Lim Young Min (AB6IX) lái xe khi say rượu, tạm dừng hoạt động cùng nhóm