Độc lạ

15 sự thật khiến dân tình ố á: Netflix ra đời trước cả Google, mỗi năm dứa chỉ cho ra một quả

Roger
Những điều nghe qua tưởng chừng vô lý nhưng lại cực kỳ hợp lý.
Nguồn bài: Bored Panda