Thiên nhiên

Người Nhật hào hứng khi bọ biển khổng lồ chịu đại tiện sau 2 năm nhưng phân này là của bữa ăn từ... 7 năm trước
Chuyên gia thám hiểm cho biết Kong Collapse chưa được khẳng định là hố sụt cao nhất Việt Nam Tê giác trắng phương Bắc có thể bị tuyệt chủng hoàn toàn do COVID-19