Đang xem từ khóa

bấm còi

Chú chó bấm còi inh ỏi gọi chủ khi mất kiên nhẫn vì phải chờ quá lâu trong xe Theo lời chủ của chú chó, chú đã học cách bấm còi từ rất lâu và không được kiên nhẫn cho lắm.