Đang xem từ khóa

bảo vệ con cái

Mẹ ngăn cấm con gái ra khỏi nhà trong suốt 26 năm khiến cô 12 năm không tắm, không thay quần áo Để bảo vệ con gái, người mẹ cực đoan đã bắt cô ở trong nhà suốt 26 năm qua.