Đang xem từ khóa

Beethoven

Beethoven không bị điếc hoàn toàn? Chúng ta được biết rằng Beethoven đã bị điếc vào thời điểm ông cho ra đời những kiệt tác cuối cùng của mình. Tuy nhiên theo các nhà nghiên cứu, điều đó có thể không hoàn toàn đúng.
Lạ lùng chuyện các bộ phận cơ thể của những danh nhân lịch sử bị đánh cắp Đó là những chính trị gia, nhà khoa học, nhà soạn nhạc... có chiếc đầu, hộp sọ, hoặc thậm chí... dương vật không còn toàn vẹn nằm trong ngôi mộ nữa.