Đang xem từ khóa

cá heo lưng gù

Cá heo lưng gù chăm chỉ tặng quà để tăng tương tác và xin ăn 'hooman' Chú cá heo đã hình thành thói quen tặng quà những "hooman" chăm sóc mình.