Đang xem từ khóa

chạm khắc

Đầu bếp Nhật chạm khắc thực phẩm thành những tác phẩm nghệ thuật đẹp đến ngỡ ngàng. Những tác phẩm chạm khắc từ rau củ quả đẹp đến "không nỡ ăn"...