Đang xem từ khóa

chú chó bị chủ bỏ quên

Chú chó may mắn nhất vũ trụ: Suýt 'ngỏm' vì bị bỏ quên trên xe hơi nóng 55 độ thì phép màu xảy ra Chú chó đã sủa liên tục cho đến khi được giải cứu.