Đang xem từ khóa

cơm nắm

YouTuber Nhật Bản tạo ra những viên cơm nắm đáng yêu đến không nỡ ăn Món ăn không chỉ cần ngon miệng mà con cần ngon mắt, đáng yêu như những viên cơm nắm này.
Ai nỡ ăn những nắm cơm Pokémon siêu yêu này chứ? Những nắm cơm cho thấy tình yêu, sự sáng tạo của vị bác sĩ này với từng nhân vật hoạt hình.