Đang xem từ khóa

con lợn

Sai lầm của cha mẹ khi quan niệm con cả phải có nghĩa vụ trông em Đừng bắt con bạn phải trưởng thành quá sớm bằng cách yêu cầu chúng trông em.
Con Lợn và vị trí tối thượng trong tiếng Đức: Chuyện vui đợi đúng ngày đầu năm Hợi mới kể! "Nếu con Lợn không là số Một, không ai là số Một hết" - người Đức nói.