Đang xem từ khóa

Công nương Camilla

Thái tử Charles kỷ niệm 15 năm ngày cưới, hoàn toàn khỏe mạnh sau khi vượt qua Covid-19 Bất kể tuổi đã cao, Thái tử Charles vẫn vượt qua Covid-19 và đoàn tụ với vợ sau nhiều ngày cách ly.