Đang xem từ khóa

daddy issues

'Daddy Issues': Lý do khiến những cô gái trẻ yêu người đáng tuổi cha chú mình? Một cô gái phải lòng người đàn ông hơn cô ấy 20 tuổi - Liêụ đó chỉ đơn giản là tình yêu, hay còn có thể là hệ quả từ một hội chứng tâm lý khó nói nào?