Đang xem từ khóa

Entangled Life: How Fungi Make Our Worlds Change Our Minds and Shape Our Future

Tác giả sách về nấm tự PR bằng cách... cho nấm ăn quyển sách của mình rồi ăn ngược lại số nấm này Một ví dụ về đời sống của nấm rất chân thật và dễ hiểu.