Đang xem từ khóa

Ethanisupreme

Makeup guru Ethanisupreme đột ngột qua đời ở tuổi 17 Gerald Peters - cha của anh đã xác nhận thông tin này với tờ Fox News, đồng thời cho biết lý do khiến Ethan ra đi khi còn quá trẻ như vậy là vì sử dụng ma túy quá liều.