Đang xem từ khóa

friendzone

Nhạc tuyển YouTube (3): Bị Crush từ chối, nghe gì cho hợp tâm trạng? Cùng nghe để cảm nhận nỗi buồn thật nghệ thuật nào.
Friendzone là gì, ăn được không? Nhưng sao nhiều người lại 'một đi không trở lại'? Mặc dù luôn trong trạng thái sẵn sàng nhưng bị cho vào vùng "bạn bè" thì rất là bất lực đúng không nào?
Nếu 'Friendzone' được chia làm 100 cấp độ thì đây là những thanh niên đã thăng đến cấp 99 Còn gì đau hơn khi nằm trong "friend zone"?