Đang xem từ khóa

gãy chân

Thấy bạn bị bó bột đáng thương, hội bạn thân vẽ đủ mọi logo hàng hiệu để an ủi Bó bột không mang giày đẹp được thì đã có hội bạn thân lo.