Đang xem từ khóa

hạc giấy

Gấp 1000 hạc giấy là chuyện thường, nhưng nếu là 1000 con hạc khác nhau thì sao? Cristian Marianciuc là một nghệ nhân với niềm đam mê lớn dành cho nghệ thuật gấp giấy Origami. Ngày 27/11/2017, anh đã hoàn thành con hạc giấy thứ 1000.