Đang xem từ khóa

Hồ Quỳnh Hương

Quyết định ăn chay, ở ẩn, Hồ Quỳnh Hương hạnh phúc khi được báo chí quốc tế tôn vinh Hồ Quỳnh Hương khẳng định, con đường thuần chay này là duyên, là sứ mệnh trong kiếp sống này của mình.