Đang xem từ khóa

Hoa nở không màu

Giải mã kỷ lục mới của Vbiz thuộc về 'cặp bài trùng' Hoài Lâm - Nguyễn Minh Cường Đạt được thành tích ấn tượng là điều đáng tự hào trong sự nghiệp của nhạc sĩ 8X lẫn Hoài Lâm.