Đang xem từ khóa

Hubert de Givenchy

Audrey Hepburn và Givenchy: Mối quan hệ kinh điển kéo dài 40 năm Hai gương mặt nổi tiếng toàn cầu trong lĩnh vực thời trang và điện ảnh khi kết hợp với nhau sẽ như thế nào?