Đang xem từ khóa

Humming bird

Để nhìn cận cảnh chim ruồi, ông chú đầy đam mê phải gắn thức ăn chim lên mắt kính Vì đam mê sự xinh xắn của chim ruồi mà nhiều người đã chấp nhận hy sinh một chút để gần gũi loài chim này hơn.