Đang xem từ khóa

Kanjana Sungngoen

Dân mạng Việt Nam đặt câu hỏi về giới tính thật của nữ cầu thủ Thái Lan: Chính các chuyên gia cũng từng nghi ngờ! Người Việt có cơ sở để nghi ngờ, nhưng cần thể hiện văn minh hơn.