Đang xem từ khóa

khỉ đói giành nhau chuối

Thái Lan vắng bóng khách du lịch, hàng trăm con khỉ đói tràn xuống đường tranh giành thức ăn Thế giới động vật cũng phải đối diện với khủng hoảng do tác động của dịch Covid-19 gây ra