Đang xem từ khóa

khí thái nhà kính

Burger King thử nghiệm chế độ ăn mới để bò ít ợ và 'xì hơi' gây hại môi trường hơn Người đứng đầu chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh đang hợp tác với các chuyên gia khoa học Mỹ để đưa ra phương án giảm thiểu khí thải nhà kính.
'Thả sói về rừng': Chiến lược đưa động vật ăn thịt về tự nhiên để giảm thiểu khí nhà kính Động vật ăn thịt có thể giúp đảo ngược biến đổi khí hậu bằng cách quản lý quần thể động vật ăn cỏ và thúc đẩy tăng trưởng thực vật để hấp thụ khí nhà kính.