Đang xem từ khóa

lady gagaa

Fan tá hỏa khi Instagram thêm Lady Gaga vào danh sách tưởng niệm người đã khuất trong tính năng mới Dù còn sống nhưng Lady Gaga lại bị Instagram gắn mác đã chết chỉ vì nhầm lẫn tai hại.