Đang xem từ khóa

lịch sử văn hoa

Những đôi giày bên bờ sông Danube Cũng tại bờ sông này, hàng chục ngàn người Do Thái đã phải bỏ mạng dưới sự tàn bạo của quân phát xít vào cuối tháng ngày của chiến tranh thế giới thứ II
Bí ẩn về bức tranh ma nổi tiếng ở Cố Cung, phóng to lên 20 lần mới thấy kì lạ Trong Cố Cung có một bức tranh ma có niên đại hơn 800 năm tuổi, không biết bao nhiêu chuyên gia từng nghiên cứu nó, nhưng đến nay vẫn chưa ai thật sự hiểu được ý nghĩa đằng sau.