Đang xem từ khóa

mối quan hệ dựa trên tuổi tác

'Daddy Issues': Lý do khiến những cô gái trẻ yêu người đáng tuổi cha chú mình? Một cô gái phải lòng người đàn ông hơn cô ấy 20 tuổi - Liêụ đó chỉ đơn giản là tình yêu, hay còn có thể là hệ quả từ một hội chứng tâm lý khó nói nào?
Một mối quan hệ lâu dài phụ thuộc không ít vào khoảng cách tuổi tác? Liệu phụ nữ lấy chồng càng lớn tuổi sẽ có một mối quan hệ đi đến đầu bạc răng long như người ta thường nghĩ?