Đang xem từ khóa

món ăn truyền thống

YouTuber Nhật Bản tạo ra những viên cơm nắm đáng yêu đến không nỡ ăn Món ăn không chỉ cần ngon miệng mà con cần ngon mắt, đáng yêu như những viên cơm nắm này.
Sáng kiến của công ty quảng cáo Australia: BST lá quốc kỳ là đặc sản của các quốc gia trên thế giới Một công ty quảng cáo ở Australia đã sáng tạo ra một bộ sưu tập đồ ăn để giúp mọi người có thể nhớ đến quốc kì của các quốc gia dễ dàng hơn.