Đang xem từ khóa

nhảy múa

Ông cụ hàng ngày đều nhảy cùng cháu gái từ bên kia đường trong thời gian cách ly Bệnh tật có thể tạo khoảng cách nhưng tình cảm gia đình thì không có bất cứ điều gì ngăn cản được.
Chú vẹt 'Khá Bảnh' có khả năng cảm thụ âm nhạc như con người Chú vẹt Snowball với những bước di chuyển điệu nghệ như một dancer thực thụ.