Đang xem từ khóa

nữ hoàng đan mạch

Sự khác biệt một trời một vực giữa hai nữ vương duy nhất còn tại vị trên thế giới Cả hai là chị em họ 3 đời vì có chung bà cố là Nữ hoàng Victoria nhưng lại rất khác biệt.