Đang xem từ khóa

phản khoa học

Những thiết kế phản khoa học nhìn mà thấy tức Những đồ vật có cấu trúc khó hiểu này sẽ thử thách sức chịu đựng của bạn.
Người đàn ông Thái Lan mất mạng vì dùng sầu riêng làm... mồi nhậu Sầu riêng là loại trái cây mà rất nhiều người yêu thích, tuy nhiên, tuỳ tiện kết hợp sầu riêng cùng thứ khác sẽ dễ dàng khiến bạn tử vong.