Đang xem từ khóa

PR

Tác giả sách về nấm tự PR bằng cách... cho nấm ăn quyển sách của mình rồi ăn ngược lại số nấm này Một ví dụ về đời sống của nấm rất chân thật và dễ hiểu.
Thời buổi kinh tế khó khăn, luật sư ly hôn cũng phải tự mình PR trên mọi mặt trận Vị luật sư vui tính này đúng là chàng trai vàng trong làng cơ hội.