Đang xem từ khóa

rút khỏi Hoàng gia

Giây phút lịch sử: Nữ hoàng đồng ý cho gia đình Harry rút khỏi Hoàng gia Anh Quyết định được đưa ra sau khi cuộc họp gia đình Hoàng gia kết thúc vào chiều ngày 13/1.
Vợ chồng Hoàng tử Harry doạ sẽ tung hê hết chuyện xấu trong Hoàng gia Anh với báo giới Nhằm đạt được những thoả thuận có lợi cho mình, vợ chồng Hoàng tử Harry doạ sẽ tham gia phỏng vấn để kể xấu Hoàng gia Anh.
Tượng sáp của vợ chồng Hoàng tử Harry bị dời khỏi khu vực Hoàng gia Anh Sau thông báo muốn rút khỏi Hoàng gia Anh, bảo tàng tượng sáp đã nhanh chóng di dời 2 bức tượng của Hoàng tử Harry và vợ Meghan.