Đang xem từ khóa

sa mạc Sahara

Chuyện không thể tin: Sa mạc Sahara tiếp tục có… tuyết rơi Tuyết rơi trên sa mạc tưởng như không thể nhưng lại xuất hiện đến 3 lần, điều đó chứng minh Trái Đất đang bất ổn.