Đang xem từ khóa

số phận

Những 'thánh nhọ' tự xưng xui xẻo thứ nhì, không ai dám giành đứng thứ nhất Xui xẻo có khi cũng nên được liệt vào một dạng "siêu năng lực" vì nó dường như đeo bám ta mọi lúc mọi nơi.