Đang xem từ khóa

sophie trudeau

Vợ thủ tướng Trudeau vẫn lạc quan ngay cả khi dương tính với Covid-19 Bà Sophie dương tính với virus nhưng có triệu chứng nhẹ.