Đang xem từ khóa

tê giác Sumatra tuyệt chủng

Con tê giác Sumatra cuối cùng tại Malaysia đã qua đời vì ung thư Loài tê giác Sumatra đã chính thức tuyệt chủng tại Malaysia.