Đang xem từ khóa

thư cảm ơn

Cháo hành miễn phí: Bà ngoại in hẳn tâm thư cảm ơn doanh trại chăm sóc cháu gái bị cách ly Vì phấn khích ngày cháu gái được ra khỏi trại cách ly, bà ngoại đã có tâm soạn bức thư dài dành cho các cán bộ tại đây.
Xúc động tâm thư các bệnh nhân gửi bác sĩ Hàn Quốc giữa đại dịch Corona Khi tình cảm to lớn được gửi đến những thiên thần áo trắng.