Đang xem từ khóa

Tiệc Trăng Máu

Thu Trang khẳng định Tiến Luật là duy nhất giữa dàn trai đẹp Thu Trang đóng "Tiệc trăng máu" của Nguyễn Quang Dũng, khen Tiến Luật ngay ở họp báo