Đang xem từ khóa

tiếng kêu

Nhìn thì quen mặt nhưng đố bạn biết báo săn, gấu túi, đà điểu… kêu như thế nào? Có thể lớp sinh học và các chương trình khám phá thiên nhiên chưa bao giờ giới thiệu cho bạn về tiếng kêu của những loài động vật quen thuộc này.