Đang xem từ khóa

trông em

Sai lầm của cha mẹ khi quan niệm con cả phải có nghĩa vụ trông em Đừng bắt con bạn phải trưởng thành quá sớm bằng cách yêu cầu chúng trông em.