Đang xem từ khóa

Vì sao chúng ta lại không biết gì về Việt Nam

Kết thúc 2019, Nas tóm tắt về Việt Nam trong 4 phút: 'Người Việt nỗ lực để có được hạnh phúc!' Xin cảm ơn Nas vì đã chia sẻ góc nhìn lạc quan và tích cực về đất nước Việt Nam.
Nas Daily tiếp tục hỏi trong vlog mới: 'Vì sao chúng ta lại không biết gì về Việt Nam?' Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết.