Các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch trang bị đồ bảo hộ như thế nào?

Video