24301980 915948448568574 6396089677961199905 o
24301980 915948448568574 6396089677961199905 o
Đa ái: Xu hướng tự nhiên hay lời biện hộ cho sự thiếu chung thuỷ? Dân gian gọi họ là những kẻ "bắt cá hai tay", người đời nhìn họ không mấy thiện cảm. Thế nhưng, câu chuyện đằng sau lại phức tạp hơn thế.