Thật may mắn mới lên được xe của những bác tài Uber này... Không ngại "làm màu" là phương châm của những tài xế Uber "chất nhất quả đất".