Những bức ảnh màu cực hiếm từ thời 'ông bà anh ' Thế giới như thế nào vào 100 năm trước đây.....
7 kiệt tác nghệ thuật bị hủy hoại trong tay các 'thánh nghiệp dư' và trở thành trò cười cho thiên hạ Khi các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng về tay các nhà phục chế nghiệp dư....