Bộ ảnh kỷ yếu của năm: Đủ loại quote từ tình yêu đến Toán học khiến dân mạng... ngã ngửa Kỷ yếu không chỉ lưu giữ kỷ niệm mà còn là nơi để thể hiện chất riêng.
'Miếng liêm sỉ' trong văn hóa bàn ăn của Việt Nam và các quốc gia trên thế giới Nếu bạn nghĩ chỉ người Việt Nam hay người Châu Á mới có thói quen đùn đẩy, tránh miếng thức ăn cuối cùng trên đĩa chung thì bạn lầm to rồi.