Những nhân vật có thật trong các kiệt tác nổi tiếng nhất lịch sử hội họa thế giới Trong thế giới hội họa, những bức chân dung nổi tiếng luôn ẩn chứa nhiều cảm xúc của họa sĩ và danh tính người mẫu là đề tài vô tận cho các nhà nghiên cứu nghệ thuật.